Személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek

I. Személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek

Alapvető rendelkezés

 1. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Tt. 18/2018 sz. rendelet § 5. cikkelye o) bekezdése szerint (a továbbiakban: „Törvény”) a következő: AYURVEDA4YOU s.r.o., IČO: 43824307, Hlavná 18 040 01 Košice, (a továbbiakban: „üzemeltető”)
 2. A személyes adatok minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információt jelentenek; az azonosítható természetes személy olyan természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy adott azonosítóval, például névvel, azonosítószámmal, helyadattal, hálózati azonosítóval vagy egy vagy több konkrét fizikai, fiziológiai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi személyazonosságal.
 3. Az üzemeltető kijelölt egy felelős személyt a személyes adatok védelméért. A felelős személy elérhetőségei: Masri Katarina, mobil: +421 918 646 263

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az üzemeltető kezeli az Ön által megadott személyes adatokat, illetve az Ön megrendelés szerinti szerződéses teljesítés alapján szerzett személyes adatok.
 2. Az üzemeltető kezeli az azonosítási és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogos indoka és célja

A személyes adatok feldolgozásának jogi indoka

A személyes adatok feldolgozásának célja

Az üzemeltető automatikusan hozza meg az egyéni határozatot az § 28 törvény értelmében. Ön kifejezett beleegyezését adta az ilyen feldolgozáshoz.

A személyes adatok tárolásának időtartama

 1. Az üzemeltető tárolja a személyes adatokat

IV. Személyes adatok címzettjei (az üzemeltető alvállalkozói))

 1. A személyes adatok címzettjei a következők:
 1. Az üzemeltető a személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe kívánja továbbítani. A harmadik országbeli személyes adatok címzettjei levelező szolgáltók.

V. Az Ön jogai

 1. A törvényben meghatározott feltételek szerint Önnek van
 1. Joga van továbbá panaszt tenni a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalánál, ha úgy véli, hogy megsértették személyes adatok védelméhez való jogát.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Az üzemeltető kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezeti intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága védelmében.
 2. Az üzemeltető technikai intézkedéseket tett az adattárak és a személyes adatok papír alapú tárolásának, különösen a jelszavak és biztonsági másolatok biztonságának érdekében.
 3. Az üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az erre feljogosított személyek férhetnek hozzá.

VIII. Végleges rendelkezések

 1. Az űrlap elküldésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és teljes egészében elfogadja azokat.
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket az internetes űrlapon keresztüli hozzájárulás kipipálásával. A hozzájárulás ellenőrzésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és teljes egészében elfogadja azokat.
 3. Az üzemeltető jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek új változatát közzéteszi a honlapján, és egyúttal elküldi Önnek a jelen feltételek új változatát az üzemeltetőnek Ön által megadott e-mail címére.

A JELEN FELTÉTELEK 2022.03.11-től LÉPÉNEK HATÁLYBA